Vikten att CE-märka leksaker

För att föräldrar ska kunna känna sig säkra på att leksaker uppfyller vissa krav är CE-märkning viktigt. Utöver det är det även lagstadgat i EU med CE-märkning om du vill sälja leksakerna inom EU:s gränser. Känner du dig osäker så finns det hjälp att få med märkningen för dig som säljer leksaker.

Regler för leksaker

Du som bedriver handel med leksaker måste följa vissa regler då det gäller märkning av leksaker. En leksak till försäljning i Sverige måste ha bland annat följande:

  1. CE-märkning av tillverkaren
  2. Tillverkarens och importörens adress
  3. Spårbarhetsmärkning och EG-försäkran
  4. Varningar och instruktioner måste finnas på svenska

CE-märkningskrav

Det finns även speciella krav på hur CE-märkningen ska se ut på leksaken. Märkningen måste vara minst 5 millimeter hög, den ska tydligt synas på leksaken, vara lätt att läsa och hållbar. CE-märkningen får enbart tillverkaren eller den som representerar tillverkaren göra. Orsaken till CE-märkning är främst att visa köparen att leksaken fyller alla krav som finns med i EU-lagstiftningen som berör leksaksförsäljning.

Farliga ämnen i leksaker

Den som väljer att beställa leksaker från utlandet bör vara medveten om att alla länder inte har lika höga krav på leksakernas material. Leksaker inköpta från andra länder kan bland annat innehålla skadliga ämnen. Det problemet uppstår sällan vid köp av korrekt märkta och granskade leksaker.