Förbered inför vinterns snöfall – ordna med takskottningen

I Sverige kan det komma ganska mycket snö under vinterhalvåret. Ju mer norrut du bor, desto mer snö kan du räkna med. Det är bra att i god tid innan planera för skottning av snö. En del av snöskottningen kan du sköta på egen hand, åtminstone om det inte kommer för mycket snö åt gången. Men när det kommer till att skotta hustaket bör du anlita hjälp.

Det finns risker med att vistas på ett tak, och riskerna är större när det är snöigt och halt. Om du anlitar experter kan du lita på att de sköter jobbet på rätt sätt utan att utsätta sig själva för fara. Höga Höjder är ett företag som erbjuder takskottning och många andra arbeten som utförs på hög höjd.

Snöskottning viktigt även för företag

Om du är fastighetsägare med lokaler behöver du också ordna någon som skottar taken. Du kan annars bli skadeståndsskyldig om snön rasar ner och skadar någon. För att inte tala om de skador som kan uppstå om taket läcker in. Om du inte sköter snöskottningen kommer du troligtvis inte heller få ut något på försäkringen om snön orsakar skador. Var därför noggrann med att sköta skottningen i god tid.